(தமிழ்) Samsung Galaxy S10 Plus – $90 / 6000 Rupees Chinese Clone


quanrel
(தமிழ்) Samsung Galaxy S10 Plus – $90...

#galaxyS10 #GalaxyS10Plus #ChineseClone

Samsung Galaxy S10 Plus Cloneஐ பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.

I got my hands on a brand new Samsung Galaxy S10 clone and decided to unbox it for you guys.

Of course since this is a Galaxy S10 clone the specs inside are not real only the design and build of the device is made to resemble the upcoming Samsung flagships.

If you liked our “(தமிழ்) Samsung Galaxy S10 Plus – $90 / 6000 Rupees Chinese Clone” video do give it a Thumbs Up & Share! Comments are welcome too 🙂

Our Other Channels…
C4ETech:
Full Tech Journey:

Follow us on…

Twitter: @C4ETechTamil (
Facebook:
Instagram:
English Channel:

Music Credits

Intro – Gemini Fire Inside (Elliot Berger Remix)

BGM

Instrumental Produced by Chuki.

Check Price & Availability

Related Articles

Videos

Samsung Galaxy Note 9 – A Long Term User Review

After a full three months of being used as primary smartphone, its time to give the Samsung Galaxy Note 9 a proper user review of its camera, battery life and more. There has...

Posted on by quanrel
Videos

7 Best Home Security System 2018 You Must Have

1- 00:07 Ring is a global home security company owned by Amazon … a Video Doorbell at your door and Stick Up Cams around the house, you can create a Ring of Security around...

Posted on by quanrel